Bảng giá

Gói Spa

Chỉ từ 149K/tháng
 • Quản lý Khách hàng
 • Tư vấn và Thanh toán
 • Lịch hẹn thông minh
 • Quản lý liệu trình
 • Quản lý nhân viên
 • Quản lý phòng, giường
 • Quản lý kho
 • Quản lý chi nhánh
 • Quản trị Marketing
 • Báo cáo chi tiết
 • APP chạy trên IOS và Android
 • Hỗ trợ 24/7

Gói Thẩm mỹ viện

Chỉ từ 399K/tháng
 • Tiếp nhận & Thanh toán
 • Chỉ định & Tư vấn
 • Tích hợp Quầy thuốc
 • Quản lý hồ sơ
 • Quản lý thu chi
 • Quản lý lịch hẹn
 • Quản lý phân luồng
 • Quản lý kho
 • Bộ câu hỏi trước PT
 • Báo cáo đa dạng
 • APP chạy trên IOS và Android
 • Hỗ trợ 24/7

Giá App 365care

Chỉ từ 299K/tháng 
 • Quản lý Khách hàng
 • Quản lý lịch hẹn
 • Quản lý hóa đơn
 • Theo dõi liệu trình
 • Bộ câu hỏi đánh giá
 • Nhận tin tức, Voucher
 • Kiểm tra thông tin 
 • Đảm bảo dữ liệu
 • Báo cáo cửa hàng
 • Báo cáo Ban Giám đốc
 • Chạy trên IOS và Android
 • Hỗ trợ 24/7