Có hỗ trợ Khách hàng 24/7 không?

Có hỗ trợ Khách hàng 24/7 không?

  • Lượt xem: 91
  • 27/04/2021

Tổng đài 19004757 của Nanosoft hoạt động liên tục, có nhân viên hỗ trợ trực 24/7 để có thể xử lý những vấn đề của Khách hàng nhanh nhất hay tiếp nhận yêu cầu của Khách hàng bất cứ khi nào.