Thời gian thuê phần mềm tối thiểu bao lâu?

Thời gian thuê phần mềm tối thiểu bao lâu?

  • Lượt xem: 88
  • 23/03/2021

Hiện tại chính sách của NANOSOFT đang để thời gian Khách hàng thuê Phần mềm tối thiểu là 12 tháng. Phần mềm eBeautycare cho thuê dưới 2 hình thức: Không giới hạn tài khoản và Giới han tài khoản