Thời gian triển khai phần mềm mất bao lâu?

Thời gian triển khai phần mềm mất bao lâu?

  • Lượt xem: 93
  • 24/03/2021

Tùy vào yêu cầu đặc thù của từng Spa- TMV mà thời gian dự tính triển khia khoảng từ 10 -15 ngày. Với những bản đóng gói sẵn, thời gian triển khai dự kiến từ 5-7 ngày