Phòng khám Thẩm mỹ

Phòng khám Thẩm mỹ

  • Lượt xem: 260
  • 07/04/2021

 

Tính năng của Beauty Clinic

Quản lý quá trình tiếp nhận và chăm sóc Khách hàng: Tiếp nhận thông tin cơ bản của khách hàng như họ tên, ngày sinh, nguồn đến. Tra cứu thông tin khách hàng theo mã, họ tên, địa chỉ, dịch vụ, số điện thoại. Xem tiểu sử sử dụng dịch vụ, quá trình điều trị của khách hàng, xem công nợ khách hàng.

Quản lý các thủ thuật, điều trị: Phần mềm hiển thị danh sách khách hàng từ bộ phận bác sỹ khám và điều trị đưa lên. Nhân viên thủ thuật kích chọn khách hàng để thực hiện thủ thuật sau đó. Hệ thống cho phép lưu ảnh mỗi lần điều trị (lưu được ảnh từ 1 đến 4 cái ảnh). Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ lưu lại thông tin ngày, giờ, nhân viên làm thủ thuật mát xa để tính hoa hồng về sau.

Lịch hẹn tiện dụng: Thiết lập khách hàng mới, thiết lập lịch hẹn trong quá trình điều trị, ngày gọi điện, gửi mail nhắc nhở khách hàng. Xem thông tin lịch hẹn theo: khách hàng, nhân viên, ngày, giờ…Cảnh báo nhắc nhở người dùng khi có lịch hẹn.

Quản lý hàng hóa, mỹ phẩm: Quản lý thông tin nhà cung cấp mỹ phẩm. Theo dõi phiếu nhập từ nhà cung cấp. Tổng hợp theo dõi, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp; Xuất mỹ phẩm bán cho khách hàng: Theo dõi phiếu xuất mỹ phẩm cho khách hàng, phiếu xuất mỹ phẩm từ Kho tổng tới các cửa hàng. Tổng hợp phiếu xuất, đối chiếu công nợ khách hàng, công nợ các cửa hàng.

Quản lý thu chi: Quản lý phiếu thu, phiếu chi, theo dõi, tổng hợp các khoản thu, chi. Chuyển các khoản thu, chi lên báo cáo tổng hợp; Quản lý, theo dõi công nợ: Theo dõi khách hàng thanh toán công nợ, theo dõi thanh toán công nợ nhà cung cấp, tổng hợp công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp; Quản lý vật tư tiêu hao: Thiết lập định mức vật tư tiêu hao theo dịch vụ, theo dõi vật tư tiêu hao thực tế(vật tư thay thế). Báo cáo tổng hợp vật tư tiêu hao theo từng thời điểm, dịch vụ.

Quản lý bác sĩ, cộng tác viên: Thiết lập ca làm việc, phòng làm việc của từng bác sĩ. Theo dõi tổng quan lịch làm việc của các bác sĩ trên từng phòng, tầng để bố trí khách hàng hợp lý; Quản lý lương; Tổng hợp bảng chấm công theo ca làm việc, thiết lập quá trình lương cho nhân viên. Tổng hợp bảng tiền lương, thưởng, hoa hồng cho nhân viên.

Chăm sóc Khách hàng tận tình: Quản lý khách hàng tiềm năng: Thu thập thông tin khách hàng tiềm năng, lưu lại lịch sử gửi mail, nhắn tin, gọi điện chăm sóc khách hàng. Phân cấp khách hàng theo các mức: Mới thu thập | Tiềm năng | Khách hàng chính thức | Khách VIP,…Gửi email và SMS theo từng chiến dịch Marketing, có báo cáo theo dõi tin nhắn/email thành công hay thất bại.