Hệ thống danh mục của ebeautycare có gì?

Hệ thống danh mục của ebeautycare có gì?

  • Lượt xem: 218
  • 04/06/2021

Danh mục bao gồm:

+ Thông tin hành chính

+ Những dịch vụ mà Spa - TMV hiện có, cài đặt liệu trình cụ thể cho từng dịch vụ được

+ Các sản phẩm hoặc mỹ phẩm mà Spa-TMV bán hay sử dụng trong quá trình trị liệu cho Khách hàng

+ Danh sách nhân viên hoạt động tại Spa- TMV

+ Các loại kho để Spa- TMV dễ dàng quản lý

+ Các loại thẻ như tích điểm hoặc thẻ thanh toán

Trong các danh mục lớn có đầy đủ các danh mục nhỏ để hỗ trợ nhân viên Spa- TMV nhập cho từng loại dịch vụ và sản phẩm.

 

Trong các form mẫu này đều có các nút "Thêm mới" để có thể bổ sung các Dịch vụ hay Sản phẩm mới của Spa - TMV. Đặc biệt, eBeautycare có thể hỗ trợ đẩy file excel Danh mục Sản phẩm/Dịch vụ vào Phần mềm, giúp Khách hàng tiết kiệm tối đa thời gian nhập dữ liệu đầu vào để chạy Phần mềm.